Služby pro dospělé:
  • Psychodiagnostika: vyšetření inteligence, osobnosti, poškození paměti, pozornosti, atd.

  • Psychoterapie individuální: pomoc při úzkostech, nejistotě, depresích, nervozitě, strachu. Pomoc v těžké životní situaci, problémech osobních či vztahových. Přepracování a stres. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie), obezita. Psychosomatické potíže (bolesti hlavy, únava, nespavost)

  • Párová a manželská terapie: zaměřuje se zejména na problémy mezi partnery nebo manžely. Cílem je zvládnutí konkrétních potíží v různých životních situacích, jak aktuálních, tak dlouhodobých

  • Krizová intervence: je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Snaží se minimalizovat ohrožení klienta, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby jeho adaptace posílila jeho růst a integritu a aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace

  • Psychologické poradenství dle aktuálních potřeb klienta