Důvodem k Vaší návštěvě může být jakákoliv situace, u které máte pocit, že si s ní nevíte rady nebo potřebujete k nějakému rozhodnutí získat další informace. Obvyklé jsou to problémy výukové, výchovné, otázka školní zralosti, adaptační potíže při nástupu do školních zařízení, problémy rodinné či osobnostní.

Služby pro děti a mladistvé:

  • Psychologická diagnostika: posuzování rozumových schopností, osobnostních i dalších předpokladů. Základem diagnostické činnosti je psychologické vyšetření, probíhající individuálně 1,5 až 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte. Týká se dětí s výukovými a výchovnými potížemi, dětí s předpokladem specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), dětí předškolního věku s cílem posoudit jejich školní zralost a připravenost k zahájení školní docházky.
    Zpráva s výsledky vyšetření je předána rodičům (zákonným zástupcům). Výsledky jsou považovány za důvěrné, škole lze zaslat zprávu z vyšetření dítěte pouze s písemným souhlasem rodičů dítěte.

  • Terapeutická činnost: práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů, například psychosomatické potíže, šikana, závislosti, osobní krize, poruchy příjmu potravy, atd.

  • Psychologické poradenství pro děti a rodiče

  • Poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi /přejít na menu Rodinná terapie