Rodinná terapie:
Rodinná terapie je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny. Je hledáním spolupráce mezi rodinou a terapeutem, její cíle a prostředky se rodí ve společném setkávání a rozhovoru.

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Pracuje s jejími zvláštnostmi i osobnostmi jednotlivých členů a je i jedním z možných způsobů pro párovou terapii. Je v ní však možné pracovat i individuálně na tématu, které si s sebou klient přinese.

Rodinná terapie se zabývá potížemi trvalejšího rázu nebo i chronifikovanou nemocí a podněcuje změny pohledu rodiny na sebe samu a na vlastní problém. Výhodnější pro úspěch terapie a pro změnu náhledu jsou vícečetná sezení.