PhDr.Nosilová Dagmar
Jsem klinický psycholog a psychoterapeut zabývající se individuální, skupinovou a párovou psychoterapií a psychodiagnostikou.
Mám více než 20letou praxi na klinických i poradenských pracovištích, věnovala jsem se psychologické diagnostice a psychoterapii dětí i dospělých.

Vzdělání a kvalifikace:
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie /1996/
 • Čtyřletý psychoterapeutický výcvik Gestalt terapie a psychosyntézy /1994-1998/
 • Atestace z klinické psychologie /1998/
 • Funkční specializace z psychoterapie
 • Registrace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru klinický psycholog
 • Dvouletý výcvik ROR
 • Kurzy v rámci specializační průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví - IPVZ Praha
 • Výcvik metody a techniky práce s rodinami
 • Kurz soudní psychologie
 • Kurz nedirektivní terapie hrou
 • Kurz SPUCH a jejich náprava
 • Dvouletý kurz Speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování
 • Certifikovaný kurz "Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii"
 • Certifikovaný kurz "Wechslerovy škály pro dospělé"
 • Certifikovaný roční kurz v "Rorschachově metodě"
 • Certifikovaný kurz "Cross battery"
 • Certifikovaný kurz "Diagnostika poruch autistického spektra"
 • V současné době jsem frekventantkou dvouletého postgraduálního výcviku v Gestalt psychoterapii dětí a dospívajících IVGT pod vedením americké gestalt terapeutky Lynn Stadler